Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Om onze taken goed te kunnen uitvoeren verwerken de Stichting Beheer Park Rusthoff en de Stichting Vrienden Park Rusthoff persoonsgegevens, beide stichtingen hebben de verplichting aan te tonen dat aan de nieuwe wetgeving voldaan wordt. We hebben derhalve onze administratieve procedures tegen het licht gehouden en aangepast waar dat in het kader van de nieuwe wetgeving nodig was. Tevens hebben we op onze website ons privacy statement, een register van verwerkingsactiviteiten en een gegevensmatrix gepubliceerd. Hierin kunnen alle betrokkenen lezen hoe wij omgaan met de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens.

Privacystatement

Gegevensmatrix

Register voor de verwerking