De bestuursvormen binnen de Stichting Beheer Park Rusthoff.
Nadat in 2000 op kosten van de toenmalige gemeente Sassenheim werd begonnen aan de revitalisatie van het zwaar verwaarloosde Park Rusthoff, is in 2003 de Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR) opgericht.
En wel beheer in de ruimste zin van het woord. Zo werd met de gemeente een budget overeen gekomen waarmee de SBPR verantwoordelijk werd voor het totale onderhoud van het park.
Heden ten dagen, nu de gemeente Sassenheim is opgegaan in de fusiegemeente Teylingen, worden ooit gemaakte afspraken nog steeds gerespecteerd en per vier à vijf jaar herzien..

Samenstelling van het bestuur SBPR

Het bestuur van de SBPR bestaat uit twee componenten.
Als eerste is er het Dagelijks bestuur (DB)
Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Naam Portefeuille Functie
Paul ten Velden Facilitaire diensten Voorzitter
Erik van ’t Hof Algemene zaken en beveiliging Vice-voorzitter
Monique Knops Secretariaat Secretaris
Marco van den Nouland Financiën Penningmeester

Het DB vergadert officieel zes maal per jaar. Voor ad hoc noodzakelijk overleg kunnen tussentijdse vergadermomenten worden ingelast.

Het tweede component van de SBPR wordt gevormd door de portefeuillehouders. De portefeuillehouders zijn de hoofden van de diverse afdelingen binnen het park en zij, of een afgevaardigde, zijn tevens lid van het bestuur van het park. Van de SBPR ontvangen alle portefeuillehouders een budget om hun afdeling te kunnen runnen en zijn hier over weer verantwoording verschuldigd aan het DB. Samen met het DB vormen zij het Algemeen Bestuur (AB) De groep van portefeuillehouders wordt gevormd door de volgende personen:

Naam Portefeuille Functie
Ton Wijsman Evenementencommissie Lid
Danusia Hendriksz Heemtuin Lid
Eric van ’t Hof Schooltuinen Lid
Gerard Rutgrink Groen en bestrating Lid
Saskia ten Velden Kinderboerderij Lid
Karin ter Beest Paviljoen Lid
Dionne Geurds Public relations Lid
Krijn van Dijk Marketing/Webmaster Lid

Het AB vergadert vijf maal per jaar.