Bijdragen aan het park

Er zijn verschillende manieren waarmee u kunt bijdragen aan het behoud en de verdere ontwikkelen van het park.

Wilt u vrijwilliger worden? Kijk dan eens bij naar onze vacatures.

Wilt u een financiële bijdrage doen aan het park? Kijk dan eens bij “Vriend worden” of “Sponsor worden“.

 

 

Vriend worden

Daarvoor heb je vrienden……………..
Als “Vriend van Park Rusthoff” levert u een belangrijke financiële bijdrage aan het behoud, onderhoud en het functioneren van het Park.
De donaties van de Parkvrienden worden beheerd door de Stichting Vrienden van Park Rusthoff. Het bestuur van deze stichting bepaalt wat er met uw geld gebeurt. Meer hierover kunt u HIER lezen. Als vriend wordt u daarover tevens regelmatig op de hoogte gehouden via de website en eenmaal per jaar in de nieuwsbrief “Parkberichten” die bij u thuis wordt bezorgd.

Een paar voorbeelden van wat uw bijdrage als vriend van Park Rusthoff kan betekenen: Bepaalde evenementen in het park zouden zonder de steun van de Stichting Vrienden niet gerealiseerd kunnen worden.
De afgelopen jaren heeft De Stichting Vrienden een bijdrage geleverd aan de realisatie van de nieuwe entree aan het Boschplein, een zeer ingrijpende revitalisering van het Ooievaarseiland en de nieuwe bank aan het eind van de rode loper. Ook een plantenkasje voor de Schooltuin en een nieuwe duiventil voor de Kinderboerderij werden met hulp van Parkvrienden gerealiseerd.Momenteel wordt er hard gewerkt aan de metamorfose van de entree aan de Kerklaan.
Kortom, hoe meer “Vrienden” van de Stichting, hoe mooier het Park kan blijven.

De donatie aan de Stichting Vrienden van Park Rusthoff bedraagt slechts € 15.– per jaar (meer mag uiteraard ook). U kunt zich ook via de website onder de kop “vriend worden” aanmelden. Vervolgens ontvangt u een welkomstbrief met de nodige gegevens.
Wij hopen van harte u als nieuwe Vriend van uw park te mogen begroeten.

 

  Inschrijfformulier Vrienden Park Rusthoff

  Sponsor worden

  Historie

  In Sassenheim is een uniek samenwerkingsproject ontstaan tussen gemeente en burgers rond Park Rusthoff.
  Vijftien jaar geleden heeft een aantal betrokken Teylingers een plan gemaakt om het toen verwaarloosde Park op te knappen. De gemeente heeft dit plan omarmd en heeft budget vrijgemaakt voor de uitvoering. De gemeente heeft met de Stichting Beheer Park Rusthoff een beheersovereenkomst gesloten welke voorziet in een budget voor het onderhoud van het Park. Daarnaast is er de Stichting Vrienden van Park Rusthoff opgericht. Met inmiddels ruim 600 donateurs draagt de Stichting Vrienden bij om bijzondere projecten in het Park mogelijk te maken.

  Plan

  Het Park Rusthoff is inmiddels uitgegroeid tot een zeer belangrijk maatschappelijk goed. Er vinden jaarlijks vele activiteiten plaats die op een grote belangstelling kunnen rekenen. Naast een rustpunt voor velen in het jachtige bestaan vormt het ook de unieke locatie voor culturele, educatieve en ontspannende activiteiten. Echter, de overtuiging bestaat dat de mogelijkheden van het park nog lang niet uitgeput zijn. Verschillende initiatieven lopen, maar voor de uitvoering daarvan is geld nodig, geld waar de gemeente geen budget voor geeft. Hiervoor worden de fondsen van de Stichting Vrienden van Park Rusthoff aangesproken. De ingangspartij aan de Kerklaan moet gerenoveerd worden. Er kunnen meer muziekuitvoeringen in het park plaatsvinden. Ideeën bestaan om de filmvertoningen uit te breiden. Daarnaast zijn er vergevorderde plannen voor de herinrichting van het Ooievaarseiland. Om bestaande activiteiten te kunnen continueren en nieuwe projecten mogelijk te maken wil de Stichting Vrienden van Park Rusthoff meer sponsors en donateurs werven.

  Aanbod

  Het Park is een aantrekkelijk sponsordoel. U laat ermee zien dat uw onderneming duurzaamheid niet alleen met de mond belijdt, maar daadwerkelijk inspanningen verricht om de samenleving groener en leefbaarder te maken. U toont dat U deelnemer bent in wat de “participatiemaatschappij” heet doordat U burgerinitiatieven in de samenleving steunt via een sponsorbijdrage. Dat mag gezien worden.
  De SVPR hanteert twee mogelijkheden tot sponsoring: standaardsponsor + vlaggensponsor.

  Als standaardsponsor wordt uw bedrijfsnaam + logo vermeld op de website van Park Rusthoff en wordt er een link geïnstalleerd naar de eigen website van de sponsor.
  Tijdens evenementen in het park zullen op het TV-scherm in het Sassennest foto’s van het park worden vertoond, afgewisseld met blokken met de namen van sponsors + logo’s.
  U en uw partner/introducé(e)  worden uitgenodigd voor de jaarlijkse parkbarbecue, georganiseerd voor alle vrijwilligers van het park door de Stichting Beheer Park Rusthoff.
  Voor het organiseren van een besloten feest, lezing, meeting, et cetera. ontvangt u een korting op de huur van het Sassennest.
  De jaarlijkse kosten van de standaard sponsoring bedragen € 100,–.

  Wilt U daarnaast ook vlaggensponsor zijn, dan wordt ervoor gezorgd dat tijdens de twee grootste en drukst bezochte evenementen, de Voorjaarmarkt en de Vrijwilligersmarkt/Kindervrijmarkt, een door u aan te leveren vlag in de in het Park geplaatste mast wordt gehesen. De jaarlijkse kosten bedragen dan € 150,– inclusief bovengenoemde omschrijving standaard sponsor.

   Inschrijfformulier Sponsor Park Rusthoff

   Sponsorvorm: (verplicht)
   Standaardsponsor €100Vlaggensponsor €150