Veel bezoekers bij Parkdienst

Zondagmorgen 14 september 2014 rond 7.00 uur zijn, onder prima weersomstandigheden, ruim 25 vrijwilligers van de kerken, Park Rusthoff en de Oranjevereniging gestart met de voorbereidingen voor de Parkdienst in het park. Er werden 1200 stoelen neergezet, een podium opgebouwd er werd koffie gezet, de geluidsinstallatie in gereedheid gebracht en het gelegenheidsorkest oefende nog even. Vrijwilliggers…

Boom planten René van Elburg

Boom planten René van Elburg. Op vrijdag 18 juli 2014 hebben bestuursleden van de Stichting Beheer Park Rusthoff  (SBPR) en de Stichting Vrienden Park Rusthoff reeds officieel afscheid genomen van René van Elburg, die, als toenmalig lid van de Rotaryclub Sassenheim, de grote initiatiefnemer was tot behoud en revitalisatie van Park Rusthoff. Na afronding van…

Parkdienst in Park Rusthoff

Parkdienst in Park Rusthoff  zondag 14 september 2014 10.00 uur. Ook dit jaar zal op de zondag van de feestweek in Sassenheim weer een oecumenische PARKDIENST gehouden worden in Park Rusthoff. Een bijzondere en mooie traditie die dit jaar voor de 11e maal zal plaatsvinden. De Parkdienstcommissie, met daarin vertegenwoordigers van de Oranjevereniging Sassenheim, de…

bol van activiteiten

Op 6 september 2014 staat Park Rusthoff bol van activiteiten. Stichting Welzijn Teylingen organiseert het Vrije Tijd Festival tussen 11 en 16u. (zie ook www.welzijnteylingen.nl) en kinderen kunnen op de Kindervrijmarkt tussen 12 en 15u als ware koopman/-vrouw hun overtollige speelgoed verkopen. Na het eerste succes van 2013 organiseert de Evenementencommissie weer graag een Openlucht Bioscoop….

A.S. ZONDAG PARK RUSTHOFF GESLOTEN

In verband met de jaarlijkse bijeenkomst van vrijwilligers van Park Rusthoff zal het park op zondag 31 augustus  2014 vanaf 15.00 uur gesloten zijn. Op maandag 1 september is het park weer voor iedereen vanaf 8.00 geopend en bent u weer van harte welkom.

Vrije Tijd Festival en kindervrijmarkt

Vrije Tijd Festival 2014. Zaterdag 6 september 2014 van 11.00 uur  tot 16.00 uur is het weer tijd voor het Vrije Tijd Festival in Park Rusthof te Sassenheim.  Het Vrije Tijd Festival is voor belangstellenden een bron van informatie over de rijke gevarieerdheid van het verenigingsleven in Teylingen en de mogelijkheden die er in Teylingen…

Park Rusthoff neemt afscheid

… van stuwende kracht   Na jaren van algehele verwaarlozing gingen er in het begin van deze eeuw in de gemeenteraad van Sassenheim steeds meer stemmen op om de oppervlakte van Park Rusthoff drastisch in te perken. Diverse opties passeerden de revue waaronder de bouw van een nieuw gemeentehuis, parkeerplaatsen en zelfs het realiseren van…

Kip broedt pauwenei

Kip broedt pauwenei uit op kinderboerderij Park Rusthoff Twee maanden geleden werd er door een kinderboerderij in Noordwijkerhout 4 pauweneieren aangeboden aan de kinderboerderij in Park Rusthoff. Medewerkers hebben deze door een broedse kip laten uitbroeden. Na plm. 28 dagen is een van de vier eieren uitgekomen en is het park thans weer een pauw…

Afrastering kinderboerderij

Constructie afrastering kinderboerderij vernieuwd.   Eind juni 2014 is de gehele constructie van de afrastering rondom de weide van de kinderboerderij vernieuwd. Op diverse plekken in de afrastering was deze constructie in een dermate slechte staat dat reparatie op die plekken hoog nodig was. Na een uitgebreide inventarisatie bleken er echter nog meer plekken te zijn die…